Om Beats By Girlz

Beats By Girlz tilbyder undervisning i elektronisk musikproduktion for piger, kvinder, trans- og ikke-binære personer. 

Hvorfor fokus på kvinder og kønsminoriteter?

Musik er selvfølgelig for alle. Men musikuddannelser og -branchen er domineret af drenge og mænd. Vi vil gerne arbejde for mere diversitet i dette billede. Gennem et Beats By Girlz-forløb bliver deltagerne bedre rustet til at gå ud

og spille musik med alle køn. Samtidig får de nogle rollemodeller at spejle sig i, samt fællesskaber med hinanden.