Sommerworkshops i København

På Rytmisk Center Vesterbro


Queer sangskrivning & musikproduktion


Hvad betyder “queer” og hvordan kommer det til udtryk i musik? Gennem tiden har det betydet skæv, underlig, mærkelig, afvigende. Det er et ord der kan have en negativ ladning, men det kan også være et positivt ord fuld af power, mod, fællesskab og styrke, samt en agenda om at udfordre status quo. Til denne workshop skal vi vende ting på hovedet og udfordre måder vi tænker på. Vi skal udfordre normer for hvad der er muligt og bruge “queer” aktivt som redskab i vores komposition. Vi skal lytte til queer musik, læse queer tekster og vi skal skrive tekster og sange, som vi finder frem til, ved at dykke ned i “queerheden” i os selv. Hvem ved hvad vi finder i dybet.


Sammen skaber vi et tryggere rum til læring, samarbejde og kreativ udfoldelse. Vi skal skrive sange og producere musik. Du vil blive præsenteret for øvelser og redskaber der kan hjælpe dig i din proces med at skrive tekster og melodier samt komponere og åbne op for dine kreative rum.


4 sammenhængende kursusdage
Rytmisk Center, Vesterbro

Kursusstart: Præcise datoer TBA


Underviser: Raymonde Gaunoux


Skriv en mail til ray@beatsbygirlz.dk

for mere info om dato og tilmelding


NB: The course can be in english by request

Write an email to ray@beatsbygirlz.dk