Episode 7

KØN MUSIK #5 -

Kvinder og kønsminoriteter der producerer

KØN MUSIK om kvinder og kønsminoriteter der producerer. Foreningen Musikbevægelsen af 2019 og RMC - Rytmisk Musikkonservatorium holdte i december 2021 et åbent Podcast interview med producerne Pia Christensen aka Vakle, Julie Aagaard aka Kill J og Heidi Mortenson aka Phtalo omkring dét at være producer som kvinde og kønsminoritet i dag.
 
Indenfor feltet musikproduktion er der statistisk set kun omkring 2% kvinder og kønsminoriteter.
Vi skal tale om, hvad det vil sige, at være producer som kvinde eller kønsminoritet i dag. Hvorfor er der så få og hvad kan man gøre for at at rette op på kønsbalancen?
I takt med at flere og flere har mulighed for selv at indspille og producere, ser vi en opadgående kurve af artister der selv producerer deres musik. Men der er stadig kun meget få kvinde eller kønsminoriteter i Danmark, som udelukkende producerer for andre. Hvad skyldes det? Og hvad er forskellen på en producerende artist og en producer?
Har definitionen af begrebet producer ændret sig indenfor de seneste år? og hvem har retten til at definere?